��ולי ב����לו���� י��רקו ��������ו����י������������������

 

ל������צו ��������פיה (PDF)